Quản lý công nợ

Với phân hệ Quản lý công nợ của giải pháp FTS Retail, các khoản nợ của khách hàng trong từng đơn hàng sẽ được theo dõi và quản lý chặt chẽ. Bên cạnh đó, việc quản lý tình hình thu tiền nợ và báo cáo tổng hợp công nợ cũng sẽ giúp cho nhà lãnh đạo tránh được tình trạng nợ xấu và đưa ra những chính sách bán hàng hiệu quả.

  • Quản lý các khoản nợ của khách hàng, công nợ bán hàng, cung cấp dịch vụ
  • Quản lý hạn mức công nợ của từng khách hàng.
  • Theo dõi việc thu tiền nợ, thanh toán nợ của từng khách hàng, chi tiết cho từng hóa đơn, từng hợp đồng, đơn hàng.
  • Thực hiện đối trừ công nợ cho từng lần thanh toán.
  • Cảnh báo công nợ đến hạn, công nợ quá hạn
  • Khai thác các báo cáo: Báo cáo tổng hợp công nợ, sổ chi tiết thanh toán, báo cáo tuổi phát sinh công nợ,…

Mời các bạn xem thêm phần mềm quản lý bán hàng của FTS Retail nhằm quản lý các mặt hàng được tốt hơn, không gây nhầm lẫn giữa các mặt hàng với nhau.