Quản lý mua hàng

Với phân hệ Quản lý mua hàng của giải pháp FTS ERP, phần công việc trong quy trình mua hàng được tự động hóa, thời gian theo dõi và chi phí xử lý được giảm bớt. Điều đó trợ giúp rất nhiều cho bộ phận mua hàng và bộ phận kế toán, các nhà lãnh đạo theo dõi được các đề xuất mua hàng, theo dõi việc nhận hàng, kiểm tra chất lượng hàng mua, từ đó đưa ra quyết định mua hàng kịp thời và lựa chọn nhà cung cấp hợp lý.

Quy trình nghiệp vụ

Tính năng

  • Quản lý nhà cung cấp: Lưu trữ đầy đủ thông tin, các phương a thức giao hàng, phương thức thanh toán.
  • Quản lý mua: Lưu các báo giá của các nhà cung cấp và từng loại hàng hóa. Các khoản chiết khấu, điều kiện thanh toán. Cho phép so sánh báo giá của các nhà cung cấp, báo giá theo thời gian.
  • Quản lý yêu cầu mua hàng theo đơn hàng bán, theo lệnh sản xuất, theo từng đầu công việc. Cho phép duyệt/không duyệt yêu cầu mua theo cấp quản lý và đối chiếu lượng hàng tồn kho. Lựa chọn nhà cung cấp cho những yêu cầu mua hàng được duyệt.
  • Quản lý hợp đồng mua hàng và các hạn mức công nợ phải trả của từng hợp đồng.
  • Theo dõi hàng mua bằng VNĐ và ngoại tệ.
  • Lập đơn hàng mua: Có thể lập trực tiếp hoặc lập từ hợp đồng. Quản lý từng đơn hàng mua trong nước và đơn hàng nhập khẩu. Tính cước phí vận chuyển, bảo hiểm và các chi phí khác. Tự động tính thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu, phân bổ cho từng loại hàng theo các tiêu thức khác nhau: Số lượng, giá tiền, trọng lượng.
  • Nhập hàng, theo dõi hàng nhập kho theo phiếu nhập kho hoặc là nhập kho theo hóa đơn (hóa đơn kiêm phiếu nhập kho).
  • Theo dõi hàng trả lại nhà cung cấp trong nhiều trường hợp do hàng không đạt tiêu chuẩn, trả hàng trước khi nhận hóa đơn hoặc sau khi nhận hóa đơn.
  • Kết nối với phân hệ kho để quản lý nhập kho hàng hóa, kết nối với phân hệ quản lý phải trả để theo dõi công nợ với nhà cung cấp, kết nối với phân hệ kế toán tiền để theo dõi thanh toán cho nhà cung cấp.
  • Khai thác báo cáo: Báo cáo mua hàng, sổ nhật ký mua hàng, bảng kê các dịch vụ hàng hóa mua vào, bảng kê, báo cáo tổng hợp các đơn hàng/hợp đồng mua và sổ sách báo cáo khác liên quan theo nhu cầu quản trị của doanh nghiệp.
Màn hình minh họa: Hợp đồng/ đơn hàng
Màn hình minh họa: Chứng từ mua hàng kiêm phiếu nhập kho
Màn hình minh họa: Bảng kê chi tiết nhập