Quản lý thuế gía trị gia tăng

Với phân hệ quản lý thuế GTGT của giải pháp FTS ERP, các hóa đơn, chứng từ hàng hóa mua vào, bán ra được tập hợp và nhập từ các phân hệ khác lên bảng kê, tờ khai thuế GTGT hàng tháng theo quy định, lên các báo cáo liên quan đến thuế TNDN. Chương trình cho phép kết nối trực tiếp với chương trình HTKK của tổng cục thuế.

Quy trình nghiệp vụ

Tính năng

    • Kê khai các hóa đơn hàng hóa mua vào và bán ra.
    • Kê khai chỉnh sửa, bổ sung các hóa đơn.
    • Tự động kết xuất số liệu sang phần mềm kê khai thuế.
    • Kết nối phân hệ kế toán tiền, mua hàng, bán hàng.
    • Khai thác các báo cáo: Tờ khai thuế, các bảng kê mua vào bán ra.
Màn hình minh họa: Hợp đồng/ đơn hàng