Quản lý vốn bằng tiền

Với phân hệ Quản lý vốn bằng tiền của giải pháp FTS ERP, các khoản thu/chi quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng được quản lý và kiểm soát chặt chẽ. Các khoản thanh toán với nhà cung cấp, thu tiền khách hàng được quản lý chi tiết cho từng lần thanh toán ngay trên màn hình phiếu thu/chi giúp người dùng thao tác nhanh và chính xác nhất. Thông tin tồn quỹ, nhật ký thu chi được cập nhật liên tục và kịp thời giúp nhà lãnh đạo đưa ra những kế hoạch thu/ chi và quản lý dòng tiền của doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Quy trình nghiệp vụ

Tính năng

  • Quản lý danh mục đối tượng: Không giới hạn số lượng và thông tin của đối tượng, theo dõi chi tiết các thông tin liên lạc, theo quận huyện, tỉnh thành. Có các trường chờ để cập nhật thêm thông tin khi cần thiết.
  • Quản lý danh mục chi phí, danh mục công việc.
  • Lập phiếu thu chi, tiền mặt tiền gửi, phiếu kế toán (theo mẫu của BTC hoặc mẫu đặc thù).
  • Theo dõi thu/chi/tạm ứng theo đối tượng, hợp đồng, công việc, mục chi phí…
  • Theo dõi và hạch toán thu/ chi các quỹ như rút, gửi, chuyển khoản bằng tiền tại các ngân hàng theo nhiều loại tiền tệ như VND, USD, EUR…
  • Thực hiện thanh toán công nợ, kê khai thuế GTGT tự động chi tiết cho từng hóa đơn mua hàng, bán hàng ngay trên màn hình chứng từ phiếu thu/chi, báo nợ/có.
  • Kết nối với phân hệ quản lý bán hàng, phân hệ quản lý mua hàng, phân hệ quản lý công nợ phải thu, phải trả để thực hiện kết nối với phân hệ quản lý chi phí giá thành để theo dõi các khoản mục chi phí cho từng đầu mục công việc phục vụ cho công tác tính giá thành sản phẩm.
  • Khai thác báo cáo: Nhật ký thu chi, sổ quỹ tiền mặt, các báo cáo chi tiết tài khoản và bảng kê theo mẫu của BTC. Khai thác các báo cáo quản trị liên quan đến tình hình thu chi theo từng khoản mục chi phí, khoản mục công việc, đối tượng.
Màn hình phiếu chi
Màn hình Sổ quỹ tiền mặt