Công nghệ tiên tiến

Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu sử dụng Microsoft SQL Server là một hệ cơ sở dữ liệu khách/chủ (Client/server):

 • Xử lý trên máy chủ, đảm bảo tính ổn định, an toàn.
 • Có khả năng đáp ứng khối lượng dữ liệu lớn (hàng triệu bản ghi), nhiều giao dịch cùng lúc.
 • Hỗ trơ mã hóa đến từng bản ghi dữ liệu.
 • Hỗ trợ phân quyền theo từng đối tượng (bảng), từng trường thông tin.
 • Dễ triển khai và quản trị.

Hệ điều hành máy chủ và máy trạm

Sử dụng các hệ điều hành thông dụng hiện nay gồm:

 • Microsoft Windows 2008/2012 Server cho máy chủ.
 • Windows 7/ Windows 8/ Windows 10 cho máy trạm.

Đặc điểm:

 • Hệ điều hành mới
 • Tính ổn định cao
 • Hỗ trợ font chữ tiêu chuẩn Việt Nam TCVN-1609-2001 Unicode.

Nền tảng công nghệ

Ứng dụng được viết bằng ngôn ngữ C#, trên nền tảng công nghệ Microsoft.NET Framework:

 • Công nghệ mới
 • Hỗ trợ khả năng tích hợp cao giữa các ứng dụng mà các công nghệ trước đây khó có khả năng thực hiện.
 • Tích hợp Web, Internet.

Giao diện và font chữ

 • Giao diện thân thiện theo chuẩn Windows.
 • Font chữ tuân thủ chuẩn mực mới nhất của Việt Nam là TCVN-1609-2001 theo chuẩn Unicode.
Contact Me on Zalo
Gọi ngay 090 456 6369