Slide 1

PHẦN MỀM KẾ TOÁN TẬP TRUNG KHỐI HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

giải pháp kế toán tập trung khối hành chính sự nghiệp

Giải pháp kế toán tài chính FTS Accounting cho các khách hàng khối hành chính sự nghiệp là một giải pháp kế toán tập trung hạch toán theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ tài chính, chế độ kế toán cho đơn vị hành chính sự nghiệp. 

Phần mềm triển khai theo mô hình tập trung cho các đơn vị hành chính sự nghiệp có nhiều đơn vị trực thuộc.

Phù hợp cho cả đơn vị hành chính sự nghiệp có thu và không có thu.

 

Hình ảnh sản phẩm

Đặc điểm nổi bật

Phần mềm FTS phù hợp các đơn vị có nhiều các đơn vị con trực thuộc trên các vị trí địa lý khác nhau

Làm việc theo cả 2 chế độ mạng LAN và làm việc từ xa qua mạng Internet, người dùng có thể truy cập phần mềm tại bất kỳ đâu có kết nối mạng

Giao diện, các chức năng đầu vào và báo cáo có thể thêm bớt các thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu thay đổi của nghịêp  vụ

Net Framework 4.0 trở lên , C#, ASP.Net. Sử dụng tất cả hệ điều hành Windows. CSDL: Microsoft SQL Server. Font: TCVN-1609-2001 Unicode

Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, bố cục rõ ràng, không lạc hướng người dùng. Giữa các phân hệ hệ thống có sự kế thừa dữ liệu để giảm thiểu công tác nhập liệu cũng như tranh sai sót. 

Tìm kiếm dữ liệu chứng từ theo nhiều chiều, nhiều tiêu chí khác nhau. Import dữ liệu từ Excel vào hệ thống danh mục và các chứng từ. Kết xuất dữ liệu chứng từ, báo cáo ra Excel, Word, PDF

Phân quyền ngưởi sử dụng: Theo cấp dữ liệu, phân hệ nghiệp vụ, màn hình chứng từ, chức năng. Kiểm soát truy cập, lưu lại nhật ký truy cập. Backup dữ liệu dự phòng tự động.

Đăng ký dùng thử

Giải pháp quản lý của FTS đặc biệt phù hợp với các đơn vị hành chính sự nghiêp có mô hình công ty mẹ - con. Phần mềm hạch toán theo thông tư 107/2017/TT_BTC

Tính năng sản phẩm

1.Các nghiệp vụ theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Quản lý hệ thống danh mục tài khoảng theo quy định của Thông tư.
Hạch toán theo Mục lục ngân sách và lập báo cáo quyết toán với ngân sách nhà nước

2.Quản lý vốn bằng tiền

Với phân hệ Quản lý vốn bằng tiền của giải pháp FTS, các khoản thu/chi quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng được quản lý và kiểm soát chặt chẽ

3.Quản lý bán hàng

Với phân hệ phần mềm quản lý bán hàng của giải pháp FTS, phần công việc trong chu trình bán hàng được tự động hóa,các bộ phận và lãnh đạo theo dõi tình hình kinh doanh nhanh chòng và kịp thời.

4. Quản lý mua hàng

Với phân hệ Quản lý mua hàng của giải pháp FTS, phần công việc trong quy trình mua hàng được tự động hóa, các bộ phận theo dõi được các đề xuất mua hàng, theo dõi việc nhận hàng, kiểm tra chất lượng hàng mua, từ đó đưa ra quyết định mua hàng kịp thời và lựa chọn nhà cung cấp hợp lý.

5. Quản lý công nợ phải trả

Với phân hệ Quản lý công nợ phải trả của giải pháp FTS, các khoản nợ của nhà cung cấp trong từng hợp đồng, đơn hàng được theo dõi và quản lý chặt chẽ.
Phân tích định mức công nợ và tuổi nợ kịp thời để điều chỉnh và quản lý tài chính công ty hiệu quả hơn.

6. Quản lý kho

Với phân hệ Quản lý Kho của giải pháp FTS mọi hoạt động nhập xuất kho, điều chuyển giữa các kho được quản lý hiệu quả.
Kiểm soát cả về giá trị, số lượng, mặt hàng, nơi lưu trữ theo nhiều đơn vị tính.

7.Quản lý công nợ phải thu

Với phân hệ Quản lý công nợ phải thu của giải pháp FTS, các khoản nợ của khách hàng trong từng hợp đồng, đơn hàng được theo dõi và quản lý chặt chẽ.
Phân tích định mức công nợ và tuổi nợ để tránh được tình trạng nợ xấu và đưa ra những chính sách bán hàng hiệu quả.

8. Quản lý tài sản

Với phân hệ quản lý tài sản của giải pháp FTS, các thông tin cần thiết về tình hình biến động của tài sản của doanh nghiệp (TSCD; CCDC) từ thời điểm mua đến khi thanh lý được theo dõi đầy đủ cả về số lượng và giá trị.

9. Quản lý thuế gía trị gia tăng

Với phân hệ quản lý thuế GTGT của giải pháp FTS, các hóa đơn, chứng từ hàng hóa mua vào, bán ra được tập hợp và nhập từ các phân hệ khác lên bảng kê, tờ khai thuế GTGT hàng tháng theo quy định, lên các báo cáo liên quan đến thuế TNDN.

10. Quản trị chi phí và giá thành

Với phân hệ quản lý chi phí giá thành của giải pháp FTS, các thông tin về chi phí, giá thành của sản phẩm được tập hợp, xử lý và tính toán theo nhiều phương pháp.
Tự động tính giá thành sản phẩm và áp vào chứng từ nhập kho sản phẩm.

11. Kế toán tổng hợp

Với phân hệ kế toán tổng hợp của giải pháp FTS, các dữ liệu từ tất cả các phân hệ được tiếp nhận, tổng hợp và làm cơ sở lập ra các BCTC.
Phần mềm cho tự tạo các mẫu BCTC theo công thức tính toán của đơn vị và các mẫu chuẩn của BTC.

12. Hợp nhất báo cáo tài chính

Giải pháp của FTS cho phép hợp nhất báo cáo tài chính của các đơn vị con trong cùng hệ thống FTS và cả các đơn vị ngoài hệ thống FTS (đơn vị không sử dụng phần mềm FTS).

Khách hàng tiêu biểu

Contact Me on Zalo
Gọi ngay 090 456 6369