Mô hình tập trung Online

Với mô hình quản lý tập trung dữ liệu toàn doanh nghiệp được triển khai tập trung tại một điểm.

  • Có thể tổ chức từ một đến nhiều cấp tùy theo yêu cầu
  • Theo nguyên tắc quản lý đơn vị cấp trên sẽ quản lý và xem dữ liệu của đơn vị cấp dưới mình
  • Các đơn vị con có thể có những hoạt động khác nhau, nghiệp vụ khác nhau.
  • Tự động các nghiệp vụ luân chuyển nội bộ trong hệ thống

Lợi ích khi áp dụng mô hình quản lý tập trung: