PHẦN MỀM KẾ TOÁN MIỄN PHÍ

Slider

Phần mềm kế toán miễn phí

Phần mềm kế toán miễn phí FTS Accounting Standar  là phần mềm dành cho doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp nhỏ cần một phần mềm kế toán đầy đủ các nghiệp vụ kế toán bản theo quy định của BTC, không bất kỳ hạn chế nào về thời gian sử dụng, số lượng chứng từ không phải bỏ ra bất kỳ chi phí nào.

Hình ảnh sản phẩm

Đặc điểm nổi bật

  • Không giới hạn thời gian sử dụng, số lượng chứng từ
  • Cung cấp đầy đủ nghiệp vụ kế toán, lập báo cáo tài chính theo quy định BTC
  • Các module có tính liên kết, kế thừa dữ liệu

Phần mềm FTS có giao diện thân thiện, được thiết lập theo tùy biến (nhiều Layout) có thể thay đổi theo từng nhu cầu sử dụng riêng, đơn giản, dễ nắm bắt và sử dụng.

Net Framework 4.0, C#, ASP.Net.
Sử dụng tất cả hệ điều hành Windows.
CSDL: Microsoft SQL Server.
Font tiêu chuẩn TCVN-1609-2001 Unicode

Nâng cấp phiên bản mới để được sử dụng cac tính năng, tiện ích khác: tùy chỉnh màn hình, chức năng, báo cáo theo yêu cầu quản lý, mở rộng các phân hệ quản lý mới

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ

Phần mềm kế toán miễn phí FTS Accounting Standar dành cho doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp nhỏ có đầy đủ các nghiệp vụ kế toán tài chính không giới hạn thời gian sử dụng và số lượng chứng từ

Tính năng sản phẩm

1.Quản lý vốn bằng tiền

Lập phiếu thu/ phiếu chi tiềm mặt
Lập phiếu báo có/ báo nợ tiền gửi ngân hàng.
Lập các báo cáo sổ quỹ, báo cáo tiền mặt, tiền gửi ngân hàng theo mẫu BTC.

2.Quản lý bán hàng

Lập đơn hàng bán.
Lập phiếu xuất kho hàng bán
Lập hóa đơn bán hàng
Theo dõi công nợ phải thu
Lập báo cáo bán hàng

3. Quản lý mua hàng

Lập đơn hàng mua
Lập phiếu nhập mua hàng trong nước
Lập phiếu nhập khẩu
Phân bổ chi phí mua
Theo dõi công nợ phải trả
Lập báo cáo mua hàng

4. Quản lý kho

Theo dõi nhập kho
Theo dõi xuất kho
Theo dõi tồn kho
Tính giá vốn hàng tồn kho
Lập báo cáo kho

5. Quản lý thuế gía trị gia tăng

Kê khai thuế GTGT đầu vào và đầu ra

5. Quản lý tài sản

Lập thẻ tài sản cố định
Theo dõi biến động tài sản
Tính khấu hao tài sản
Lập báo cáo tài sản

6. Quản trị chi phí và giá thành

Tập hợp phân bổ chi phí và tính giá thành

7. Kế toán tổng hợp

Lập các phiếu kế toán khác
Kết chuyển cuối kỳ
Lập báo cáo tài chính

THAM GIA ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Để được hỗ trợ sử dụng Phần mềm kế toán FTS Accounting Standar, hãy tham gia ngay

Khách hàng tiêu biểu