Tính ổn định

Tính ổn định

FTS ERP được phát triển trên nền công nghệ tiên tiến. Phần mềm được thiết kế mô hình 3 lớp áp dụng công nghệ “.NET Framework”, ngôn ngữ lập trình C# kết hợp với cơ sở dữ liệu SQL Server 2008/2012 cho phép làm việc với khối lượng dữ liệu lớn và hoạt động tốt trên mạng diện rộng WAN, nhập, truy xuất dữ liệu tức thời từ nhiều điểm (realtime).

  • Tối ưu truy xuất dữ liệu bằng kỹ thuật phân trang (paging) khi tải.
  • Chạy nhiều tính năng một thời điểm (background, multi – threads).
  • Báo cáo tạo (generate) tự động từ Data Grid (giống MS Excel), hỗ trợ tạo cây, nhóm, tính tổng… bởi các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm, sản phẩm được thử nghiệm kỹ càng, hạn chế được tối đa các lỗi khi sử dụng.